.

.


Português   Castellano

Diálogo Interreligioso Monástico (DIM)

“Formar part del DIM ens dóna una nova consciència”.

“Tota la humanitat forma una sola família, l'Esperit Sant és present i actiu en tot, la gràcia del Crist crida tothom a ser salvat si totes les religions treballem juntes, amb respecte mutu, podem contribuir a la pau.. Com a monges i monjos intentem
descobrir el rostre de Déu en els creients de les altres religions. Volem pregar, escoltar i compartir amb ells l’experiència de Déu en nosaltres. Desitgem que el do de profecia sigui sepre viu men cada creient per recordar la justícia, la pau i
la compassió, que són els fonaments de la llibertat i de la solidaritat. Els creients hem de buscar junts un camí que allunyi el materialisme, I'hedonisme i I'escàndol de les diferències entre els països del Nord i del Sud.

“Mestre, n'hem vist un que es valia del teu nom per a treure dimonis i hem mirat d’impedir-ho, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres. Jesús respongué: --No li ho impediu. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres”.  Mc. 9,38 i ss.

Més informació